Ανθρώπινη Φύση – Gabor Maté

Είμαστε σχεδιασμένοι για επαφή, για αγάπη, για σύνδεση, για γενναιοδωρία, για σύνδεση με το ευρύτερο όλο – σύνολο πέρα από το μικρό εγώ, είμαστε σχεδιασμένοι για την καθολικότητα και όλα αυτά.
-Γκάμπορ Ματέ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s